Karel Přerovský

GAUDEAMUS IGITUR !

(rozmarné čtení o tom, jak bratislavská universita se zrodila a jak její lékařská fakulta své dětství prožívala – hrst vzpomínek sepsaných v Praze, září 1949)

Kapitola 10 – Societas facultatis medicaes (záver)

Vrcholnou však událostí stal se hned svojí premiérou medický ples. V roce 1922 cítil se již medický spolek na tolik silný, že si troufal aranžovat ples ve stylu v Bratislavě zcela neznámém. Asistent Vikin Sedlák zvolen za předsedu, Kodl jednatelem a už začaly přípravy.

Mediků, kteří se svým uměním tanečním přicházeli v úvahu, bylo pramálo, sotva 20. Uspořádal se sice na chodbách internátu týdenní kurz pro ty, jejichž pedály byly volšový. Cvičila se sice beseda, v poledních a večerních hodinách se pilně pohopsávalo po chodbách internátu, ale počet tanečníků tím nikterak nevzrostl. Vypůjčilo se ještě asi 6 oktavánů.

Největší potíže byly s obleky, pěkný frak měl jen předseda Vikin Sedláků. Kodl měl frak po tatínkovi a ostatní neměli žádného roucha tanečního, kromě Nádašiho. Šlo se teda nejprve k profesorům a vyramovaly se jejich garderoby. Kadlický půjčil svůj maturitní černý oblek. Kostlivý frak a smoking a tak dále. Ale to bylo všechno málo.

Nezbývalo než jít do půjčovny k starému Zinsenheimovi. V úterý po obědě stál před Zinsenheimovým krámkem houf mediků. Dovnitř směl jen jeden člen výboru a ostatní vždy po dvou. Starý Zinsenheim posadil si cvikr na špičku nosa, přeměřil odborným a ostrým pohledem medikovu štatui, hrábnul mezi černé oděvy. Natáhl briskně kabát na svoji oběť, zatáhl energicky za límec, poodstoupil, rozhodil paže a věštecky pronesl: "Wie angegossen." Ale kdypak obchodníci mluvili pravdu? Natož starý Zinsenheim. Lakýrky se zhotovily snadno. Koupily se tři lahvičky laku a k večeru před bálem vyráběly se ze starých polobotek lakýrky. Do půlnoci to snad vydrží a po půlnoci potopa. Nedostatek bílých rukavic hradila ochotně chirurgie.

Ani zvání neobešlo se bez mnohých rozmarností. Vážené osoby zvaly se deputací - Stodolovic, Bellovic, Žuffovic, Kalayovic. Žádný z nich ani dobře nevěděl, jak se mají na tohle pozvání tvářit. Ale prišli všichni.

Medici vybrali si k pořádání bálu sál v ministerské budově. Byl drahý, ale medici si troufali. Žadonili a nakonec stálo nájemné jen jedno kolo dýmkového tabáku, které spolok věnoval správci ministerské budovy panu Kolarčikovi. Šel medikům na ruku a valně přispěl svoji radou a pomocí k zdolání nemalých technických obtíží. Muzika se zvala vojenská. Kapelník Obruča musel z Prahy zvláště objednat akademické fanfáry a nacvičil Gaudeamus igitur. Taneční pořádek navrhl akademický grafik Milan z Brna, objednali se kytice růží pro dámy a už se mohlo začít.

Určeno kdo půjde pro kterou dámu na estrádu, kdo pro maminku a kdo pro dceru, Vikin Sedlák zaujal místo těsně pod estrádou, kde každé dámě odevzdal kytici růží a taneční pořádek. Kodl zůstal u vchodu a aranžoval vstup. Měl k dispozici několik mediků, kteří uváděli dcery, jiné, kteří byli určeni na doprovod pánům a konečně skupinku vypůjčených oktavánů, kteří dělali "vocas". Komandantem tohotodle vocasa byl poloslepý medik Martykán. Nosil brýle se sklíčky tlustými na malík.

Přišla-li osobnost určená na estrádu, musel to Kodl u vchodu řádně uspořádat. Pán jde s dámou - dobrá, dva medici kolem nich, dozadu Martykánvocasem a teď se zatáhlo za provaz, který byl uschován za portierou a vedl na galerii k hudbě, kde jej měl za ruku přivázaný vojáček. Zatáhlo se tedy za provaz, zazněly fanfáry a už se šlo.

A šlo to zcela hladce. Kol 9. hodiny začala ale chodit jedna honorace za druhou, takže na jedny fanfáry šli najednou 2 až 3 hosté. To by konec konců nevadilo, ale stal se malér. Když taková větší skupina, ve které byl Netoušek s paní, došla na estrádu, nastala pausa, ve které paní Netouškouvá požádala medika Martykána, aby jí přinesl z garderoby na podium bílou lišku. Šel milý poloslepý Martykán, s náležitou opatrností přehodil kožešinu přes natažené paže a vstoupil do sálu. Vtom nějaká dobrá duše zatáhla za provaz a poslušní vojáci začali vytrubovat fanfáry Martykánovi, který sám prostředkem sálu ubíral se k pódiu, nese jak velebnou svátost na rukách bílou lišku paní Netouškové. Ale to náladu nepokazilo.

K 10. hodině přišel Hynek se svojí paní, která imponovala vždycky zvláště jednoduchou, ale vybranou elegancí. Všichni medici kol nich, fanfáry třikráte opakované a na konec Gaudeamus igitur. A pak už prvý tanec.

Ten prvý bál byl ze všech nejlepší. Kromě členů profesorského sboru s dámami byli tam všichni významnější Slováci s rodinami a byli udivení. Na tohle nebyli zvyklí. A nálada byla nad očekávaní dobrá a družná. Tancovalo se o sto šest. Pokud si mohu vzpomenout, byli tam tenkrát Bellovic, Kalayovic, Okánik, Blaho, Mičura, obě rodiny Stodolů, Jurkovič a mnoho jiných.

Ples se opakoval tradičně každý rok. Pochopitelně, že se téměř každoročně přitrefila nějaká rozmarná příhoda. Tuším, že to bylo na třetím plese, kde po půlnoci objednali si Slováci cikány, aby jim zahráli do ouška jejich odzemku. Hynek tu cigánskou muziku neměl rád. Ale tehdejší protektor plesu Müller dovolil, aby po půlnoci cikáni přišli a Iljuška Paulíny Tóth po několika skleničkách dobrého vínka vyskočil na stupínek a odzemok už jen lítal. Když byl Ilija v nejlepším, zpozorovali kolemstojící, že při každém poskoku zablýskne se Iljovi pod šosy bílá skrvna, která se povážlivě zvětšovala. Volali jsme na Iliju: "Dost už dost" ...Ale čo by... a Iljuškovi nohy i šosy poletovaly a na celý sál se blýskala Iljuškova roztrhnutá panimanda.

Ale co by, bylo po půlnoci a byli to medici. Také při jedné divočejší besedě, tancované po půlnoci, upadl starý Jurkovič na naleštených parketách a tak jsme milého Jurkoviča sbírali po parketách. Ale nic nemohlo pokazit náladu.

Poslední opouštěl ples vždycky Sumbal. A s ním několik členů výboru, kteří museli vydržet až do konce. Hospodyňky chodily už nakupovat, trhovci rozkládali své zboží do stánků, pekaři roznášeli housky, když před ministerskou budovou zjevila se vysoká postava Sumbalova podpíraná dvěma mediky. "Izvoštik" mohutně se rozlehlo po ránem obestřené ulici. Dva medici složili opatrně postavu Sumbalovu do fiakru, zavezli jej do špitálu, kde už vrátný Jánoš věděl, jak to dále zařídit, aby pan asistent se brzo dostal do postele.

Konec plesu. A za rok na shledanou.

 

Zdroj:

Karel Přerovský: Gaudeamus Igitur!, z pôvodného nepublikovaného rukopisu upravil prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. Vydala Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vyšlo vo vydavateľstve SAP, 1995